top of page

Spēles "Friteru Medības" datu privātuma politika.

Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai Tu labāk saprastu, ko mēs darām ar Taviem personas datiem.

Datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA TNR VALMIERA, juridiskā adrese: Mūrmuižas iela 14a, LV-4201, Latvija.

Kontaktinformācija: info@hottt.com,  +371 64281012.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki:

  • spēles organizēšana un īstenošana saskaņā ar spēles noteikumiem,

  • tostarp spēles dalībnieku identificēšana,

  • uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.

 

Personas datu apstrādes pamati.

SIA TNR VALMIERA izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

Piekrišana: tajā skaitā spēles dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai spēles organizēšanai, uzvarētāju noteikšanai.

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana spēles dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.

Datu apstrādes ilgums.

SIA TNR VALMIERA apstrādās minētos personas datus līdz 2024.gada 27.maijam.

Jūsu tiesības.

Spēles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim.

bottom of page